KONTAKT

    Fundacja Samorozwoju INDIGO zarejestrowana w Krakowie, XI wydział REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

    NIP: 9452230074

    KRS: 0000800971

    REGON: 384243541

    Adres: ul. Reduta 25/5, 31-421 Kraków